AMSTERDAM - Prof. Dr. R.M. Dröes is donderdag 7 juni door wethouder Simone Kukenheim benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij krijgt de onderscheiding vanwege haar grote inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied in de zorg. Zij ontving de onderscheiding tijdens het door haar georganiseerde internationale zorgcongres in het DeLaMar Theater.

Prof. Dr. R.M. Dröes werkte van 1983 tot 1992 als wetenschappelijk medewerker aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Daarna heeft zij promotieonderzoek gedaan naar psychosociale hulpverlening aan ouderen met dementie. Ook heeft mevrouw Dröes onderzoek gedaan naar de werking van Ontmoetingscentra, voor mensen met dementie en mantelzorgers. Inmiddels zijn er 146 Ontmoetingscentra opgericht in Nederland. Professor Dröes is altijd gefocust op maatschappelijk relevant onderzoek met een impact in de dagelijkse praktijk. De onderzoeken van mevrouw Dröes zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Mevrouw Dröes ontvangt haar welverdiende onderscheiding als Officier in de Orde van OranjeNassau vanwege haar grote inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied, waarbij mevrouw Dröes op zowel nationaal en internationaal niveau een aanjager is en mensen inspireert op het gebied van de zorg voor dementerende ouderen.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.