AMSTERDAM - Vandaag heeft de heer J.J. Homan van der Heide een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Marjolein Moorman. Jaap Homan van der Heide is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De internist-nefroloog ontving de onderscheiding vanwege zijn baanbrekende werkzaamheden op het gebied van de verbetering van niertransplantaties. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium in het Amsterdam Medisch Centrum.


Jaap Homan van der Heide staat bekend als een uitmuntend arts, met een kenmerkende toewijding aan patiënten, studenten en medewerkers. Dankzij zijn aimabele, verbindende en daadkrachtige optreden heeft hij veel bereikt op het gebied van het verbeteren van niertransplantaties.

Als voorzitter van het Landelijk Overleg Niertransplantatie en lid van de Transplantatie Werkgroep Nederland bracht Homan van der Heide de transplantatiecentra van Nederlandse Universitaire Medische Centra bij elkaar, en zorgde hij ervoor dat deze centra hun patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op elkaar afstemden. Dit leverde een zeer waardevol kwaliteitsmanagementsysteem op.

Als pionier op het gebied van niertransplantaties heeft Jaap Homan van der Heide door eigen onderzoek, vele publicaties, reviews voor internationale vaktijdschriften en begeleiding van promovendi een belangrijke bijdrage geleverd aan wetenschap en samenleving.