AMSTERDAM - Vanmiddag ontving Ate de Jong een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink. De heer De Jong is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter van Jeugd en Ontspanningsvereniging Don Bosco.


De heer De Jong was van 1977 tot 2017 voorzitter van jeugdvereniging Don Bosco. In deze periode heeft hij zich vrijwillig ingezet voor de vereniging, hij beheerde het clubgebouw en de naastgelegen speeltuin en werden verschillende educatieve en sportieve activiteiten georganiseerd. Zo ontstonden verschillende verenigingen op het gebied van judo, schaken, stijldansen en kwam er zelfs een zwembad voor de buurt. Op het hoogtepunt waren er meer dan 200 actieve leden en ontstonden 12 zelfstandige clubs voor educatie en sport en spel.

Van 1994 tot 2018 was de heer De Jong daarnaast het aanspreekpunt van de bewonerscommissie van zijn seniorencomplex in de Albert Cuypstraat. Ook hier zette hij zich in voor zijn buurtgenoten, organiseerde hij activiteiten en was hij bereikbaar voor de andere bewoners van het complex.

Voor zijn inspanningen voor de jeugd en zijn belangrijke werk als verbindende factor in de buurt en later voor zijn seniorencomplex, is de heer De Jong benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.