AMSTERDAM - Vandaag, zondag 10 oktober 2021, is Marlene Kamperveen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze onderscheiding uit handen van locoburgemeester Rutger Groot Wassink vanwege haar grote bijdrage aan de gemeenschap van Amsterdam Zuidoost en haar inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Surinaamse tradities.


Mevrouw Kamperveen ontving de onderscheiding tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van aflegvereniging Jaïrus die zij in 2001 heeft opgericht. De aflegvereniging begeleidt nabestaanden bij hun rouwproces geheel in lijn met de Surinaamse tradities. De aflegvereniging maakt deel uit van de Federatie Surinaamse aflegverenigingen Nederland. Mevrouw Kamperveen is bij de federatie ingezegend als Gran Sisa (waardig zuster), een titel die gegeven wordt aan mensen die als rolmodel worden gezien.

Naast haar inzet voor aflegvereniging Jaïrus was mevrouw Kamperveen bestuurslid bij stichting Kolibri tussen 2003 en 2007. De stichting verhuurt kamers in Amsterdam Zuidoost aan vrouwelijke migranten (vluchtelingen en buitenlandse studenten) in de leeftijd van 18 tot 25 jaar die in Nederland willen studeren en geeft hen een zachte landing.

Mevrouw Kamperveen is daarnaast jarenlang betrokken geweest bij de organisatie van de 4 en 5 mei herdenkingen in Amsterdam Zuidoost. Namens de stichting bracht zij het belang van herdenken onder de aandacht door lezingen te geven over de Surinaamse en Antilliaanse soldaten die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog.

Ook is mevrouw Kamperveen gedurende twee periodes actief geweest voor de Sociaal Culturele Vereniging Sranan Bromki Dyari, een vereniging voor senioren met Surinaamse afkomst. De vereniging verzorgde activiteiten waar de Surinaamse cultuur centraal stond.

Vanwege de grote betrokkenheid en haar bijdrage aan de stad Amsterdam en Amsterdam Zuidoost in het bijzonder en haar inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Surinaamse tradities is mevrouw Marlene Kamperveen benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.