AMSTERDAM - De twee oprichters en organisatoren van het Vredescafé zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. To Elting en Stephan Eshuis kregen de onderscheiding vanavond van loco-burgemeester Eric van der Burg tijdens het programma ter ere van het 30-jarig jubileum van het Vredescafé.

De bijeenkomsten in de vorm van lezingen, discussies en presentaties hebben als doel een bijdrage te leveren aan vrede, rechtvaardigheid en natuurbescherming. Sinds de oprichting in 1987 organiseren mevrouw Elting en de heer Eshuis iedere derde donderdagavond van de maand een bijeenkomst in het Huis van de Wijk Lydia aan het Roelof Hartplein.

Mevrouw Elting en de heer Eshuis nemen sinds de oprichting alle organisatorische taken op zich en zijn inmiddels verantwoordelijk voor ruim 300 thema-avonden. Mevrouw Elting is daarnaast verantwoordelijk voor de culturele omlijsting en regelt alle contacten met musici, dichters en schrijvers. De heer Eshuis is gastheer en benadert sprekers voor lezingen en discussies. De avonden in het Vredescafé, die vrij toegankelijk zijn, trekken twintig tot honderd bezoekers per keer.

Mevrouw Elting en de heer Eshuis hebben met het Vredescafé een ontmoetingsplaats gecreëerd voor personen en organisaties die op hun eigen manier een bijdrage willen leveren aan vrede, rechtvaardigheid en de opbouw van de samenleving.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.