AMSTERDAM - Vandaag heeft Nimal van Oort een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani, vanwege zijn jarenlange inzet voor de NONA Foundation, een onafhankelijke non-profit organisatie die zich hoofdzakelijk inzet voor meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld en mensenhandel in Sri Lanka. De heer Van Oort werd benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau tijdens de viering van het vijftienjarig jubileum van de stichting.


De heer Van Oort heeft diverse projecten opgezet in Sri Lanka om slachtoffers van seksueel geweld en mensenhandel te helpen met opvang, zorg, onderwijs en empowerment. Daardoor zijn de afgelopen vijftien jaar ruim 1600 meisjes en jonge vrouwen geholpen.

Daarnaast heeft de heer Van Oort in 2016 de organisatie Lankan Affairs opgericht. Deze organisatie komt op voor de belangen van geadopteerden uit Sri Lanka en verbindt geadopteerden uit Sri Lanka in Nederland en wereldwijd met elkaar. Ook helpt de organisatie geadopteerden bij het zoeken naar hun biologische familie en biedt zij vertaalservices aan.