AMSTERDAM - Vrijdag 17 maart, is internationaal gerenommeerd kunst- en cultuurtheoreticus, criticus en videokunstenaar prof. dr. Mieke Bal benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij kreeg de onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Simone Kukenheim tijdens ‘In Medias Res’, een symposium als eerbetoon aan haar in het Stedelijk Museum.  

Mieke Bal is emeritus hoogleraar Theoretische literatuurwetenschap en Vrouwenstudies letteren aan de Universiteit van Amsterdam. In de jaren zeventig verwierf zij academisch aanzien met haar Franstalige proefschrift ‘Narratologie’ waarin zij de focalisatietheorie verder uitwerkte. Hiermee bracht zij een omwenteling in de literatuurwetenschap teweeg. Ook schreef zij een bekende trilogie over de Bijbel vanuit feministisch perspectief.

In 1993 richtte zij daar een nieuw opleidings- en onderzoeksinstituut op, de Amsterdam School for Cultural Analysis. Dit instituut werd wereldberoemd onder de naam ASCA. Bal was daar tot 1998 directeur. Als inspirator voor jonge en gevestigde onderzoekers heeft zij ruim 80 promovendi op een groot aantal onderzoeksterreinen begeleid.

Bal is tevens videokunstenaar en maakte drie wetenschappelijke gefundeerde films, 18 documentaires, 26 installaties en tentoonstellingsvideo’s die over de hele wereld zijn vertoond. Kenmerkend voor haar visuele kunstenaarschap is de relatie die ze legt tussen wetenschap en visuele expressie. Begin 2017 richtte zij een tentoonstelling in het Munch Museum in Oslo in, die het werk van Edvard Munch combineert met installaties van haar film ‘Madame B’.

Orde van de Nederlandse Leeuw De Orde van de Nederlandse Leeuw is de oudste en hoogste civiele ridderorde in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld op 29 september 1815. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde als iemand een prestatie van zeer exceptionele aard heeft geleverd voor de samenleving.