AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 28 augustus 2020, ontving Margriet Bosman een koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim. Mevrouw Bosman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium.


Margriet Bosman is sinds 1997 werkzaam op het Barlaeus Gymnasium. Ze is docent Engels en conrector van de onderbouw.

Naast lesgeven en haar taken als schoolleider organiseerde mevrouw Bosman vele extracurriculaire activiteiten op school: de Open Dag, het European Youth Parliament, het Barlaean Youth and Toddler Parliament, de jaarlijkse eersteklas musical, de jaarlijkse muziektheaterproductie en het Klassentoernooi. Ook heeft mevrouw Bosman het initiatief genomen om een huiskamer voor leerlingen in moeilijke situaties op te zetten. Daarnaast is zij een gewaardeerd sparringpartner voor ouders van leerlingen.

Het Klassentoernooi wordt door veel leerlingen van het Barlaeus Gymnasium gezien als het hoogtepunt van hun tijd op het Barlaeus Gymnasium. Het toernooi is al 100 jaar oud en bestaat in de huidige vorm vooral dankzij mevrouw Bosman. Het toernooi draagt bij aan de hechte gemeenschappelijke cultuur die kenmerkend is voor de school.