AMSTERDAM - Bij zijn afscheid als manager Preventie van verslavingsinstelling Jellinek is Jaap Jamin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft de afgelopen 35 jaar veel betekend op het gebied van preventie en vroegsignalering rondom risicovol middelengebruik. Hij kreeg de onderscheiding donderdag in Pakhuis de Zwijger uit handen van loco-burgemeester Dijksma tijdens een bijeenkomst ter ere van zijn pensionering.

Sinds 1980 is Jaap Jamin werkzaam bij Jellinek Preventie. Eerst was hij preventiemedewerker en later werd hij manager. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van het stigma op middelengebruik. Daarnaast heeft hij honderden jongeren en vrijwilligers weten te activeren en betrekken bij alcohol- en drugsvoorlichting. Naast zijn reguliere werkzaamheden stak hij veel van zijn vrije tijd in vrijwilligersprojecten.

De heer Jamin heeft vele jonge vrijwilligers geholpen hun talenten te ontdekken en deze te ontwikkelen door ze serieus te nemen en als doelgroep te betrekken. In 1996 heeft hij vanuit Jellinek Preventie samen met jongeren uit de dancescene het project Unity opgericht. Het doel van Unity is het minimaliseren van schade door alcohol en/of drugsgebruik onder jongeren en uitgaanspubliek. Bij dit vrijwilligersproject gaven jonge mensen op festivals voorlichting over uitgaan, alcohol, drugs en de risico’s die daarbij horen.

Jaap Jamin heeft vervolgens ook het project Cannabis Intelligence Amsterdam (CIA) opgestart en geleid voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Door jongeren zelf voorlichting te laten geven, werden de projecten CIA en Unity geaccepteerd in de voor buitenstaanders vaak gesloten scenes.

Daarnaast stond de heer Jamin aan het roer van Verslavingspreventie Nederland (VPN) dat later opging in Verslavingskunde Nederland. Hier wordt kennis en kunde tussen verslavingszorginstellingen, cliëntvertegenwoordiging en onderzoek uitgewisseld en versterkt.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.