AMSTERDAM - De heer Johan Hofman is zaterdag 1 september door burgemeester Femke Halsema benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding tijdens de voor hem georganiseerde receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum bij brandweer Amsterdam- Amstelland.

In 1978 is de heer Hofman bij Brandweer Amsterdam begonnen als vrijwilliger op de kazerne Driemond (Amsterdam Zuidoost). In 1980 is hij overgestapt van vrijwilliger naar de beroepsbrandweer van Amsterdam. In 1995 is de heer Hofman wederom als vrijwilliger op kazerne Driemond aan de slag gegaan, dat deed hij naast zijn beroepsfunctie. Als vrijwilliger is hij doorgegroeid tot bevelvoerder (repressieve dienst). In 2011 is hij vanwege pensioen gestopt met zijn betaalde functie, zijn vrijwilligersfunctie vervult hij nog steeds.

Tot aan 1 januari 2014 heeft de heer Hofman op kazerne Driemond ook de rol van Kazernemanager vervuld. Daar was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de kazerne. Hij was als vrijwilliger het aanspreekpunt voor het commando, regelde alles wat er moest gebeuren en coördineerde ook of er voldoende mensen waren om de brandweerauto operationeel te houden. Daarnaast vertegenwoordigde hij de brandweer bij alle activiteiten die er in het dorp ondernomen werden en waar de brandweer iets in kon betekenen.

Gisteren is er een feestelijke receptie voor de heer Hofman georganiseerd, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de heer Hofman bij brandweer Amsterdam-Amstelland.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.