AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 8 november, heeft Prof. dr. Kuiken een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Moorman. De heer Kuiken is in de Oude Lutherse Kerk tijdens zijn afscheidscollege benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Kuiken heeft op het gebied van het onderwijs in Nederlands als tweede taal (NT2) en het tweetalig onderwijs (TO) veel betekend. Gedurende zijn gehele loopbaan, met name in de vijftien jaar van zijn hoogleraarschap (2005-2019), heeft hij een doorslaggevende rol gespeeld in het taalonderwijs in de voorschoolse educatie, het primair en secundair onderwijs en de volwasseneneducatie in Amsterdam en daarbuiten.

Kuiken inspireerde talloze personen in alle facetten van taalonderwijs, taalbeleid en taalwetenschap. Dit door middel van zijn lezingen, publicaties, adviezen aan bestuurders en handleidingen voor schoolleiders en leerkrachten. Hij heeft zich voor verschillende projecten ingezet, zoals het taalbeleid in het Amsterdamse primair en voortgezet onderwijs, hulp aan scholen bij het ontwikkelen van taalbeleid en doorlopende leerlijnen talenonderwijs en advisering over schoolloopbaan van kopklasleerlingen.