AMSTERDAM - Vandaag, maandag 5 juni 2023, is Joachim Fleury benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Fleury ontving de Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Touria Meliani. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor de Nederlandse podiumkunsten.


Sinds 2009 is Joachim Fleury onbezoldigd actief als bestuurder van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), landelijke belangen- en werkgeversorganisatie van podiumkunstproducenten die werken met overheidssubsidie.

Eerst was hij drie jaar secretaris; daarna negen jaar voorzitter, tot vorig jaar mei. Ondanks de tegenwind van harde bezuinigingen op de podiumkunsten in 2013 onder het kabinet Rutte-I, wist hij de vereniging weer financieel gezond te maken, de samenwerking tussen de verschillende brancheverenigingen te verbeteren, de collectieve promotie aan te jagen en eenduidige juridische afspraken te maken over de risicoverdeling tussen podia en producenten.

Tevens heeft Joachim Fleury zich hard gemaakt voor het tot stand komen van het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), dat tot een grote verbeterslag in het boekings- en verkoopproces van voorstellingen heeft geleid.

Collega's uit de sector roemen zijn gedrevenheid, kennis van zaken, scherpe analyses en no-nonsense aanpak.
Vanwege zijn grote en belangeloze bijdrage aan de Nederlandse podiumkunsten is Joachim Fleury benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.