AMSTERDAM - Vandaag, 8 oktober 2021, is Harm Pinkster benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij ontvangt de onderscheiding voor zijn grote bijdrage aan de Latijnse taal- en letterkunde. Pinkster ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim bij de presentatie van zijn magnum opus 'The Oxford Latin Syntax'.


Na zijn studie klassieke talen promoveerde de heer Pinkster in 1971 aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift 'Latin Adverbs'. In 1980 werd hij aan dezelfde universiteit aangesteld als hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde. Die rol vervulde hij, naast verschillende universitaire bestuursfuncties, 24 jaar lang. In 2004 legde hij zijn functies neer en ging met emeritaat, maar hij bleef werken aan The Oxford Latin Syntax, dat nu al wereldwijd als een standaardwerk wordt beschouwd.

Tijdens zijn gehele loopbaan heeft Pinkster een belangrijke rol gespeeld in de wetenschap en het Latijnse taalonderwijs. Met zijn projecten, lezingen, gesprekken en publicaties heeft hij talloze studenten en wetenschappers geïnspireerd. Ook bracht hij in 1998 het een Latijn-Nederlands woordenboek uit, dat nog steeds bij schoolexamens wordt gebruikt. Daarnaast was hij hoofdredacteur van het in Nederland uitgegeven internationale tijdschrift 'Mnemosyne' over klassieke literatuur.

Vanwege zijn grote bijdrage aan de Latijnse Taal-en Letterkunde is de heer Harm Pinkster benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Orde van de Nederlandse Leeuw
De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste civiele (ridder)orden in Nederland. Koning Willem I heeft de Orde ingesteld op 29 september 1815. Iemand komt in aanmerking voor een onderscheiding in deze orde wanneer een bijzondere verdienste van zeer exceptionele aard wordt verricht voor de samenleving.