AMSTERDAM - Vandaag, zaterdag 9 oktober 2021, is Aagje van 't Wout benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van 't Wout ontvangt de onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwillige inzet voor sport, spel en ontmoeting in Amsterdam Noord. Zij ontving de onderscheiding uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim.


Met een groot hart voor de turnsport en voor Amsterdam Noord is Van 't Wout sinds 1975 de drijvende kracht achter gymnastiekvereniging K.D.O. (Kracht Door Oefening). Als bestuurslid, penningmeester en lid van de feestcommissie leverde zij een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van de vereniging en organiseerde zij vele tot in de puntjes verzorgde activiteiten.

Daarnaast heeft zij zich bijna twintig jaar lang belangeloos ingezet voor Stichting SPIN, beheerder van acht speeltuinen in Amsterdam Noord. In de tuinen zorgen speeltuinleiders en vrijwilligers voor veilige en aantrekkelijke speelruimte, met creatieve, sportieve en sociale activiteiten. Van 't Wout was secretaris van de Raad van Toezicht en dacht actief mee hoe de stichting haar inzet voor de jeugd in Amsterdam Noord nog beter kon maken.

Vanwege haar jarenlange inzet voor met name de jonge bewoners van Amsterdam Noord is Aagje Van 't Wout, ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan van Gymnastiekvereniging K.D.O., benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.