AMSTERDAM - Vandaag heeft Marie Hélène Cornips een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van locoburgemeester Touria Meliani, vanwege haar grote bijdrage aan de Nederlandse cultuursector. Cornips is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, voorafgaand aan de voorstelling FAUST


Cornips is sinds 2009 directeur van Fonds 21, voorheen SNS Reaal Fonds. Mevrouw Cornips zette een nieuwe koers uit waarmee ze Fonds 21 omvormde tot een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds, dat ideële doelen steunt op het gebied van kunst en cultuur, en jongeren en maatschappij. Cornips was belangrijk voor de ontwikkeling van professionele, kwalitatief sterke projecten voor een breed en deels nieuw publiek.

Voordat zij directeur werd van Fonds 21 bekleedde zij een aantal andere functies. Zo speelde zij als conservator van het Groninger Museum een belangrijke rol bij de realisatie van de nieuwbouw van het museum. Ook was zij hoofd Kunst en Vormgeving bij KPN en blies zij de Bond van Nederlandse Architecten Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst (BNA) nieuw leven in.

Mevrouw Cornips heeft (neven)functies vervuld in talloze besturen en organisaties op cultureel gebied. Vandaag heeft Cornips officieel afscheid genomen van haar functie als directeur van Fonds 21. Zij gaat met pensioen