AMSTERDAM - Vandaag is Zijne Excellentie bisschop Arseny benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Hij krijgt deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn rol in de ontwikkeling van de koptisch-orthodoxe kerk in Nederland, zijn invloed op de integratie van koptische christenen in de Nederlandse samenleving en zijn rol als bruggenbouwer tussen verschillende geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties. Locoburgemeester Rutger Groot Wassink reikte de onderscheiding digitaal uit vanwege de coronamaatregelen.


De heer George Khalil Zahy Mousy werd in 1951 in Egypte geboren en studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Caïro. In 1978 begon hij als koptische monnik in het klooster ElBaramous, waar hij een jaar later als priester Arsenious el Baramousy werd ingewijd. Daarna vertrok hij in 1985 naar Nederland als afgevaardigde van het patriarchaat van Caïro. Als priester was hij verantwoordelijk voor de in Nederland wonende koptisch-orthodoxe gelovigen en voor de opbouw en het bevorderen van de kerkelijke activiteiten.

Bisschop Arseny zorgde voor nieuwe kerkgebouwen in Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden, Bussum, Leidschendam, Kapelle, Assen, Lievelde en Utrecht. Daarnaast spant hij zich in voor goed onderwijs, (nood)opvang en de integratie van koptische christenen in de Nederlandse samenleving. Door de verbinding te zoeken met christelijke organisaties, andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties wordt hij gezien als bruggenbouwer. Bisschop Arseny richtte onder meer het Samenwerkingsverband Oriëntaals Orthodoxe Kerken in Nederland op en is medeoprichter van het instituut Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie aan de Vrije Universiteit.

Vanwege de grote bijdrage die bisschop Arseny gedurende 35 jaar heeft geleverd aan de opbouw van de koptisch-orthodoxe kerk, de integratie van koptische christenen in Nederland en het leggen van verbindingen met andere geloofsgemeenschappen en maatschappelijke organisaties wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.