AMSTERDAM - Vandaag zijn William Clappers en Jan van der Vis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontvingen deze onderscheiding uit handen van locoburgemeester Simone Kukenheim, vanwege hun jarenlange inzet voor de inwoners van Gaasperdam als bestuurslid van het Wijkoverleg Gaasperdam (WOG).


William Clappers verricht al 30 jaar vrijwilligerswerk in verschillende stichtingen en bewonersverenigingen in Zuidoost. Ook organiseerde hij verschillende activiteiten in Gaasperdam, zoals Fijn in Gein, discoavonden voor jongeren, een kerstmarkt in een woonzorgcentrum en een Vrijheidsmaaltijd op 5 mei in buurthuis Gein.

De heer Van der Vis verricht al 17 jaar vrijwilligerswerk bij verschillende buurthuizen en stichtingen. Ook is hij actief bij de Ouderen Advies Raad Amsterdam en daarmee een actieve pleitbezorger voor Amsterdamse ouderen.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid.