AMSTERDAM - Amsterdam bekijkt de mogelijkheden voor een Erotisch Centrum met nieuwe werkplekken voor sekswerkers. De afgelopen maanden zijn 8 mogelijke gebieden onderzocht op ruimtelijke inpasbaarheid, financiële haalbaarheid en sociaal-maatschappelijke aspecten.


Het locatieonderzoek levert waarschijnlijk 2 of 3 voorkeurslocaties op. Voor de zomer zal het college de stadsdelen waar deze locaties zich in bevinden, om advies vragen. Bewoners kunnen dan ook meedenken en inspreken bij de stadsdeelcommissies. Na de zomer worden de voorkeurslocaties voorgelegd aan de gemeenteraad en besluit het college met de raad waar het Erotisch Centrum zal komen.

Volgende fase

Dan komt de volgende fase: het selecteren van partijen om het Erotisch Centrum te ontwikkelen. En het inpassen van het centrum op de gekozen locatie. Hier zullen we de bewoners bij betrekken.

Waarom een Erotisch Centrum?

In een nieuw Erotisch Centrum buiten de Wallen komen plekken waar sekswerkers veilig kunnen werken, in een goede omgeving met horeca en (erotisch) entertainment. Sekswerkers kunnen hier achter een raam plaatsnemen, of contacten via internet ontvangen. Zo’n nieuwe, veilige omgeving biedt betere mogelijkheden voor sekswerkers, in het bijzonder de sekswerkers die nu te weinig terechtkunnen op vergunde plekken, zoals de lhbtiq+ sekswerkers. Ook gaat dit plan ondermijning tegen en zorgt het, in combinatie met de voorgenomen vermindering van het aantal ramen op de Wallen, voor minder overlast op de Wallen.