AMSTERDAM - Om bewoners te herinneren aan de ophaaldagen, worden flyers met koelkastmagneten verspreid in de binnenstad met daarop de aanbiedtijden van huisvuil.

Ook staat op de magneet hoe je grofvuil kunt aanmelden. Er is niets gewijzigd aan de ophaaldagen van huisvuil. In elk gebied in Centrum zijn de ophaaldagen en ophaaltijden enkele jaren geleden bepaald en te vinden in de Afvalwijzer op www.amsterdam.nl/afval. Wat wél veranderd is, is dat wij nu extra handhaven op huisvuil dat verkeerd wordt aangeboden. Met name huisvuil dat de avond vóór de ophaaldag buiten wordt gezet. Daarom herinneren wij bewoners graag nog eens aan de ophaaldagen die gelden per buurt.

Inzamelregime in de ochtend of avond

In sommige buurten geldt een inzamelregime in de avond en in sommige buurten in de ochtend. Vanuit logistieke overwegingen, zoals het aantal rijbewegingen en de capaciteit van de voertuigen, is er per buurt een afweging gemaakt om de inzameltijden te bepalen. Ook de laad- en lostijden van bestemmingsverkeer speelt hierbij een rol. Helaas is het voor ons onmogelijk om met de wens van iedere bewoner rekening te houden.

Zet huisvuil niet de avond voor de ophaaldag buiten

Als het huisvuil de avond voor de ophaaldag wordt buitengezet, neemt het ongedierte toe en kunnen meeuwen de zakken openscheuren. Zo kan het vuil rond gaan zwerven. Bovendien trekt vuil ander vuil aan. Dit is niet hygiënisch en geeft een onprettig straatbeeld.

Extra handhaving

De groeiende druk op stadsdeel Centrum vraagt om adequaat onderhoud van de openbare ruimte en een intensieve schoonmaak. Niet alleen rond evenementen moet de openbare ruimte er na afloop weer spic en span uitzien, ook dagelijks moet het schoon zijn. Zwerfafval mag niet blijven liggen. De overlast van verkeerd aangeboden huisvuil is de afgelopen tijd toegenomen. Daarom is extra inzet van handhaving, ook in de nachtelijke uren, sinds afgelopen zomer ingezet in het centrum.

Ondergrondse en/of bovengrondse vuilcontainers in Centrum

Er is in de binnenstad weinig plaats voor ondergrondse containers. Het centrum heeft een middeleeuws stratenpatroon, waarbij onder de grond overal kabels en leidingen liggen. Daarnaast heeft de binnenstad van Amsterdam een (monumentale) boomstructuur waarbij bomen veel wortelruimte nodig hebben. Bij nieuwbouw en herinrichtingen worden altijd de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van ondergrondse containers. We zijn bovendien andere oplossingen voor het aanbieden van huisvuil in uw buurt aan het onderzoeken, denk hierbij bijvoorbeeld aan bovengrondse containers. Hier krijgt u te zijner tijd bericht over.

Niet in de gelegenheid om huisvuil aan te bieden

Wij begrijpen dat het vervelend is om het huisvuil vroeg in de ochtend of juist in de avond aan te bieden als u hiervoor niet in de gelegenheid bent. Maak hierover goede afspraken met uw buren of kijk in de Afvalwijzer op www.amsterdam.nl/afval wat de dichtstbijzijnde locatie is voor een container voor restafval. Bovendien heeft Amsterdam zes Afvalpunten. U kunt hier van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur gratis al uw afval kwijt. Kijk voor de locaties in de Afvalwijzer.

Een klacht indienen

De tijden voor het aanbieden voor afval wettelijk zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening. Het staat u vrij om een klacht in te dienen over dit beleid. U kunt dit doen via Veelgevraagd.