AMSTERDAM - Op 3 april presenteren kinderen van de Kinderwijkraad de Baarsjes, samen met de kinderen van de Kinderwijkraad Oud-West, hun plannen aan Fenna Ulichki, portefeuillehouder jongerenwerk en talentontwikkeling. Dit gebeurt tussen 13.00 en 14.30 uur in de raadszaal op het stadsdeel kantoor van West, Bos en Lommerplein 250. Ook de leden van het algemeen bestuur zijn hiervoor uitgenodigd.

De kinderen zullen naast deze presentatie, ook een heuse raadsvergadering naspelen, met portefeuillehouder Fenna Ulichki als voorzitter.