AMSTERDAM - Vandaag, 17 september 2023, ontving stichting Het Raepenhofje een Jubileumpenning tijdens de viering van het 375-jarig bestaan. Ook is de voorzitter van de stichting, Mariëtte Zoetmulder, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen werden uitgereikt door locoburgemeester Alexander Scholtes.


Het Raepenhofje is gesticht in 1648 door Pieter Adriaensz. Raep, thesaurier van de stad Amsterdam. Het pand telde oorspronkelijk zes huisjes, met in totaal twaalf beneden- en bovenwoninkjes. Een huisje is in 1905 omgebouwd tot regentenkamer.

De stichting heeft als doel om het rijksmonument in stand te houden, en de huisvesting te bieden aan minder draagkrachtige vrouwen. Voorheen waren dat weduwen zonder kinderen en oude ongetrouwde vrouwen, sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw jonge, merendeels studerende, vrouwen.

Zoetmulder heeft sinds 1990 als drijvende kracht met grote inzet de stichting bestuurd en daarbij vele rollen vervuld. Ze voert het overleg met de architect en de aannemers over de reparaties en renovaties en onderhoudt de contacten met de bewoners en de Stichting Monumentenzorg. Daarnaast is zij ook betrokken bij de selectie van de bewoners.

Vanwege haar inzet voor onder meer stichting Het Raepenhofje is Zoetmulder benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.