AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 18 januari, reikt burgemeester Halsema de Jubileumpenning uit aan Vereniging Ons Suriname (VOS). De vereniging krijgt de onderscheiding in verband met het 100-jarige bestaan. Ter gelegenheid van het jubileum wordt een door The Black Archives georganiseerde expositie geopend met verhalen uit het verleden.

De voorloper van de Vereniging Ons Suriname is opgericht in 1919 en is daarmee de oudste Surinaamse vereniging in Nederland. Julius Jacob Gemmel, een Surinaamse docent die naar Nederland kwam om verder te studeren en in Amsterdam gemeenteambtenaar werd, begon de vereniging. In eerste instantie was het vooral een gezelligheidsvereniging, onder de naam Vereniging Suriname, om sociale contacten tussen Surinamers te bevorderen. Na de Tweede Wereldoorlog vond er een fusie plaats met de Vereniging Nieuw Suriname en veranderde de naam naar Ons Suriname en ontwikkelde de VOS zich tot broedplaats voor de onafhankelijkheid.

Vervolgens brak er een woelige periode aan voor de vereniging. Onder een nieuw progressief bestuur ging vanaf 1951 zowel politiek als de Surinaamse cultuur een steeds grotere rol spelen in het verenigingsleven. In de jaren zestig fuseerde de VOS met de culturele vereniging Wie Eegie Sanie (Onze eigen dingen), waarna de politieke betrokkenheid verder toenam. VOS zette zich actief in voor de onafhankelijkheid van Suriname. Gaandeweg maakte de nationalistische inslag van de vereniging plaats voor een op socialisme gestoelde ideologie. De banden met nationalistische partijen in Suriname werden in 1965 verbroken en de vereniging legde zich toe op het ondersteunen van de linkse politieke beweging in Suriname in de aanloop naar Surinaamse onafhankelijkheid (1975).

Tegenwoordig heeft Vereniging Ons Suriname nog steeds een maatschappelijk profiel waarbij het doel is de liefde voor Suriname te delen en te vergroten. Er worden regelmatig schrijversavonden, boekpresentaties en andere activiteiten ter bevordering van de Surinaamse literatuur georganiseerd. De, aan de vereniging verbonden, galerie Nola Hatterman presenteert kunst van Surinaamse kunstenaars uit Nederland of Suriname en er zijn verschillende cursussen gericht op Surinaamse cultuur. Bovendien worden er lezingen, debatten en herdenkingen georganiseerd.

Jubileumpenning
De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) bestaan.