AMSTERDAM - Zaterdag 21 september reikt locoburgemeester Marieke van Doorninck de Amsterdamspeld en een Koninklijke onderscheiding uit. De Vereniging Amateur Tuinders ontvangt de Jubileumpenning ter ere van haar 100-jarig bestaan. De heer Jaap Plooij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de vereniging.

Op 1 september 1919 werd de Vereniging Amateur Tuinders (V.A.T.) opgericht. Sinds 1917 werd er aan de oude Sloterweg, ter hoogte van de huidige Maassluisstraat op een stuk weiland getuinierd. Het park telde 60 tuinen en voegde een stuk openbaar groen toe aan Amsterdam. De tuinders zijn grotendeels afkomstig uit Amsterdam en vormen een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking. De volkstuinvereniging draait volledig op vrijwilligers, die zich gezamenlijk inzetten voor het onderhoud van het groen. Ook denkt de vereniging mee over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, waterberging en biodiversiteit. Een paddeneiland, een houtwal en een plantenroute zijn hiervan voorbeelden.

De heer Plooij voert zijn taak als voorzitter betrokken en consciëntieus uit. Dankzij de inzet van de heer Plooij is er op het tuinpark een volledig nieuw waterleidingnet, elektra aansluiting en Wifi aangelegd.