AMSTERDAM - Zaterdag 25 januari reikt Erna Berends, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord een Jubileumpenning en twee Andreaspenningen uit. De ‘Sportvereniging van het Personeel der Amsterdamse Gemeente Tram' (A.G.T.) ontvangt de Jubileumpenning ter ere van haar 100-jarig bestaan. De heren Henk de Groot (90) en Johan Berkhout (83) ontvangen een Andreaspenning voor hun verdiensten voor de vereniging. De uitreiking vindt plaats tijdens het jubileumfeest van de vereniging in hotel Van der Valk in Oostzaan.


Een eeuw geleden richtte het trampersoneel in het ‘schaftlokaal’ van remise Tollensstraat een eigen ontspanningsvereniging op, als onderdeel van de Amsterdamse Gemeentetram, later hernoemd tot het Gemeentevervoerbedrijf (GVB). Sportvereniging A.G.T. is tegenwoordig een (omni)sportvereniging met een eigen accommodatie in Geuzenveld, die bus- en trambestuurders de mogelijkheid biedt om te ontspannen en te werken aan de fysieke conditie. Elke doordeweekse avond staat er een andere sport centraal, zoals biljarten, klaverjassen of darten. Hiernaast biedt de vereniging duikopleidingen en surflessen aan. Ook oud-leden worden bij de vereniging betrokken. Iedere twee maanden wordt er voor de senioren een middag georganiseerd in het clubgebouw waar zij kunnen darten, klaverjassen en biljarten.

Ereleden Henk de Groot en Johan Berkhout waren zeer actief als bestuursleden van de vereniging, en zijn nog steeds betrokken. De heer Berkhout (83) is als medewerker van het GVB in 1962 lid geworden van de voetbalafdeling van s.v. A.G.T. Hij heeft zich niet alleen als keeper op het sportveld verdienstelijk gemaakt voor zijn vereniging; hij verzorgde ook trainingen aan diverse elftallen en vooral op organisatorisch gebied toonde Johan Berkhout zijn kwaliteiten. De heer de Groot is als medewerker van het GVB in 1955 lid geworden van de sportvereniging. Hij heeft zich als onbezoldigd voorzitter van het hoofdbestuur ruim 40 jaar ingezet en wordt geroemd om zijn organisatorische kwaliteiten.

Jubileumpenning
De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting in Amsterdam zijn gevestigd en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) bestaan.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet. Noot voor redactie / niet