AMSTERDAM - Jozias van Aartsen wordt met ingang van 4 december de waarnemend burgemeester van Amsterdam. Dit heeft commissaris van de Koning Johan Remkes gisteren in goed overleg met de Amsterdamse gemeenteraad besloten.

Na het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan op 5 oktober nam wethouder Kajsa Ollongren als locoburgemeester de burgemeesterstaken waar. Eind oktober vertrok Ollongren naar Den Haag, waar zij aantrad als minister van Binnenlandse Zaken. Wethouder Eric van der Burg werd hierna locoburgemeester.

Locoburgemeester Eric van der Burg: "Ik heb het volste vertrouwen in Jozias van Aartsen als waarnemend burgemeester. Ik ken hem als een bestuurder die daadkrachtig is en goed luistert. Het college waardeert het zeer dat hij de komende tijd onze stad wil gaan besturen. Dat is een grote en bijzondere verantwoordelijkheid. Zijn ruime ervaring geven mijn collega’s en mij het vertrouwen dat Van Aartsen straks goed op zijn plek zit."

Waarnemend burgemeester

De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren. De commissaris van de Koning Johan Remkes heeft enkele keren met de fractievoorzitters van de gemeenteraad over deze ontstane situatie gesproken. Daarbij hebben de fractievoorzitters aangegeven, mede gelet op de komende gemeenteraadsverkiezingen, een voorkeur te hebben voor een persoon die afkomstig is van buiten de Amsterdamse politieke arena. Zij geven de voorkeur aan iemand met bestuurlijke ervaring in een van de vier grote steden en die ervaring heeft met de zorg voor openbare orde en veiligheid.

Opvolging

De waarnemend burgemeester zal in functie blijven tot het aantreden van de nieuwe burgemeester, naar verwachting vóór aanvang van het zomerreces 2018. Na de raadsverkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad het profiel vaststellen voor de nieuwe burgemeester van Amsterdam.

Jozias van Aartsen

Van Aartsen is sinds april van dit jaar waarnemend commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. Daarvoor was hij burgemeester van Den Haag (2008-2017). Hij was eerder minister van Buitenlandse Zaken (1998-2002) en minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) (1994-1998). Hij was lid van de Tweede Kamer (2002-2006 en in 1998) en secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1985-1994).Van Aartsen is 69 jaar en lid van de VVD.