AMSTERDAM - Joop Janssen ontvangt woensdag 27 juni de Andreaspenning van Amsterdam bij zijn afscheid als voorzitter van stichting Rooms Catholijk Oude Armenkantoor (RCOAK). De heer Janssen, die de onderscheiding kreeg uit handen van loco-burgemeester Kukenheim, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de zorg en armoedebestrijding in Amsterdam.

Het RCOAK is een charitatief vermogensfonds dat initiatieven en projecten ondersteunt die de levenskwaliteit van ouderen bevorderen. In Amsterdam ondersteunt het daarnaast projecten gericht op armoedebestrijding voor andere kwetsbare groepen. Ook is met de gemeente een vernieuwende aanpak voor multi-probleemgezinnen ontwikkeld die nu op andere plaatsen in het land wordt toegepast. Het donatiebeleid dat vanaf 2000 vorm kreeg, draagt een duidelijk stempel van de heer Janssen.

Joop Janssen heeft ervoor gezorgd dat midden jaren ’90 Sint Jacob als eerste rooms-katholiek zorgcentrum in Nederland een euthanasieprotocol heeft gekregen dat als voorbeeld heeft gediend voor vele andere katholieke instellingen.

Van 1990 tot 2011 was hij betrokken bij Amstelring en diens rechtsvoorgangers. In eerste instantie als bestuurslid (1990-2009) en later als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht (2009-2011). Amstelring biedt diensten op het gebied van wonen met zorg en welzijn voor mensen die hulp nodig hebben vanwege ouderdom, een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking. De heer Janssen zag af van een vergoeding als toezichthouder waar hij wel recht op had.

Van 2011 tot 2015 was hij voorzitter van het bestuur de Stichting Kasteel Amerongen. Ook was hij sinds 2016 voorzitter van Stichting Beheer vastgoed Koninklijk Concertgebouworkest. Vanwege zijn bijdrage aan de zorg en het RCOAK in Amsterdam ontvangt hij de Andreaspenning.

Andreaspenning
De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. En voor personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.