AMSTERDAM - De jongerenadviesraad voor Amsterdam (Jara) gaat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het gemeentebestuur over thema's en beleid die jongeren raken. Bijvoorbeeld over de woningmarkt, mentale gezondheid en onderwijs. Een diverse groep van ongeveer 11 jongeren (16 – 25 jaar) start binnenkort als de eerste lichting van deze adviesraad.


Jules (22), namens Jara: "Wij vinden dat de stem van jongeren nog onvoldoende wordt meegenomen bij besluiten, terwijl ze direct van invloed kunnen zijn op jongeren en hun (leef)omgeving. Met Jara proberen we de schakel te zijn tussen de gemeente en jongeren. De onderwerpen waarmee we ons mee bezig gaan houden zullen echt divers zijn. Van woningmarkt tot arbeidsmarkt en van armoedebestrijding tot zelfliefde."

Op verzoek van het college van B en W zijn jongeren een onderzoek gestart naar hoe een jongerenraad het best kan worden gestart. Partijen als jongerenplatform Young Amsterdam, de Nationale Jeugd Raad (expertisebureau jeugdparticipatie) en de gemeente begeleiden hen hierbij. Door signalen van jongeren mee te geven aan het college en de gemeenteraad hoopt Jara op meer verbinding tussen jongeren en de gemeente. Jara zal samenwerken met andere jongereninitiatieven in de stad en gesprekken voeren met onder andere de kinderombudsman en andere professionals die met jongeren werken, of hen vertegenwoordigen.

Burgemeester Halsema: "Ik zie het als een van mijn belangrijkste verantwoordelijkheden om goed te luisteren naar Amsterdammers en aanspreekbaar te zijn. En dus moeten ook jongeren hun ideeën kunnen delen en zorgen kunnen uiten. Hun stem is heel belangrijk, want zij zijn de toekomst van onze stad. Ik kijk uit naar de samenwerking en adviezen van Jara."

Momenteel wordt verder uitgewerkt op welke manier en met welke frequentie de jongerenadviesraad het stadsbestuur zal adviseren.