AMSTERDAM - Het aantal werkloze jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam is met meer dan de helft afgenomen. Amsterdam telde in 2018 bijna 146.500 jongeren in deze leeftijdsgroep. In 2014 was 13.300 (13,3% ) van de jongeren werkloos, in 2018 waren dat nog maar 6100 jongeren (6,2%). Dit geldt zowel voor onderwijsvolgende als onder niet-onderwijsvolgende werkzoekende jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS). Daarmee ligt de jeugdwerkloosheid in Amsterdam ook in 2018 weer onder het landelijk gemiddelde van 6,5 .


De gemeente Amsterdam startte in 2015 met het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid dat de ambitie had om in vier jaar tijd tenminste 21.000 individuele jongeren richting werk of school te begeleiden. Deze doelstelling is ruim behaald. In totaal zijn de afgelopen vier jaar 24.684 jongeren naar school of werk bemiddeld.

Rutger Groot Wassink, wethouder sociale zaken: “Ondanks deze goede resultaten is het werk nog niet klaar. Amsterdam heeft nog steeds jongeren die kwetsbaar zijn en een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De werkgelegenheid is goed, werkgevers zitten te springen om mensen en wij hebben jongeren die werk zoeken. Het programma is inmiddels ten einde, maar Amsterdam blijft zich inzetten met onder andere banenplannen en het Jongerenpunt om de jeugdwerkloosheid verder terug te dringen.”

De grootste daling is te zien is onder jongeren zonder startkwalificatie (11%) en jongeren met een migratieachtergrond (10%). Toch blijven deze groepen nog steeds vaker werkloos dan andere groepen jongeren. Dit was in 2014 ook al het geval, 25% van de jongeren zonder startkwalificatie was werkloos en 18% van de jongeren met een migratieachtergrond.

De oprichting van het Jongerenpunt in Amsterdam wordt gezien als een belangrijke pijler van het programma Aanpak Jeugdwerkloosheid. Jongeren kunnen bij het Jongerenpunt in hun stadsdeel terecht met vragen over school, werk of inkomen. Jongerenadviseurs die hen te woord staan, werken integraal met een team van generalisten en zetten de wensen, kansen en mogelijkheden van de jongere centraal.