AMSTERDAM - Vandaag, dinsdag 30 juni, kreeg Jan Cremer de Frans Banninck Cocqpenning uitgereikt uit handen van locoburgemeester Groot Wassink. Cremer ontvangt de onderscheiding voor zijn verdiensten als schrijver en kunstenaar en voor zijn bijdrage aan het culturele leven in Amsterdam.

Jan Cremer (1940) werd geboren in Enschede en studeerde aan de kunstacademies in Arnhem, Den Haag en Parijs. Zijn roman Ik, Jan Cremer uit 1964 maakte hem in één klap beroemd. Het boek kreeg veel kritiek in binnen- en buitenland vanwege de expliciete seksscènes. Maar door literaire critici en collega-schrijvers, zoals Willem Frederik Hermans en Jan Wolkers, werd hij geroemd om zijn literaire vernieuwing en zijn lef om toegankelijk te schrijven voor een breed publiek. Van het boek zijn wereldwijd 12 miljoen exemplaren verkocht.

Bekendheid verwierf hij ook door zijn beeldende kunst. Zijn oeuvre in de beeldende kunst is veelzijdig, kleurrijk en vitaal. Diverse musea hebben werk van Cremer in hun collectie, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum De Fundatie, het Gemeentemuseum Den Haag en het Groninger Museum.

Cremer stelde belangeloos werk ter beschikking voor organisaties zoals Unicef en Unesco, en via het Jan Cremer Fonds biedt hij kinderen die opgroeien in een achterstandssituatie de mogelijkheid een opleiding aan de kunstacademie te volgen.

Naast vele buitenlandse onderscheidingen ontving Jan Cremer in 1967 de Prozaprijs van de Gemeente Amsterdam. In 2000 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Zijn werk en de internationale aandacht die het kreeg heeft mede bijgedragen aan de aantrekkingskracht van Amsterdam als open, creatieve en vooral vrije stad. Met zijn werken heeft hij het literaire klimaat mede bepaald en het boeken- en uitgeverijbedrijf in Amsterdam een belangrijke boost gegeven.

Frans Banninck Cocqpenning
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Het zijn mensen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comités en stichtingen zitting hebben gehad en op die manier veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.