AMSTERDAM - Amsterdam sluit het financiële jaar 2017 af met een positief resultaat van € 90,6 miljoen. Dat staat in het Jaarverslag 2017 dat het college vandaag presenteert.

De stad groeit, het aantal inwoners blijft toenemen en de economie draait goed. Samen met het gevoerde beleid leverde dat een financieel positief resultaat op. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid dat in de begroting voor 2017 is vastgesteld.

Het afgelopen jaar is voor 1 miljard euro geïnvesteerd in de stad, het hoogste bedrag sinds 2012. De grootste investering in de stad is gedaan in nieuwe bouwgronden (459 miljoen). Verder is fors geïnvesteerd in onderwijshuisvesting, infrastructuur voor drinkwater en riolering en in de openbare ruimte zoals parkeervoorzieningen, kades, bruggen, tunnels, wegen, verlichting en verkeerssystemen.

Behaalde resultaten
Een aantal in het oog springende voorbeelden van beleidsresultaten zijn:

  • 7.200 woningen in aanbouw.
  • Meer dan 5.900 Amsterdamse werkzoekenden zijn aan een baan geholpen.
  • 6.150 jongeren zijn terug naar school of direct naar werk begeleid.
  • 2.000 leraren hebben een lerarenbeurs hebben gekregen: een investering in de professionaliteit van leraren.
  • 143 nieuwe buitenlandse bedrijven hebben een kantoor geopend in de regio Amsterdam, wat binnen drie jaar voor 2.700 extra banen kan zorgen.
  • Meer dan 1.400 statushouders hebben een woning gekregen en de meesten krijgen scholing, hebben werk gevonden of participeren op een andere manier.

Dalende lasten voor bewoners
Voor het vierde jaar op rij zijn de lasten voor de bewoners gedaald; de gemiddelde lasten per meerpersoonshuishouden zijn met 22 euro gedaald van 608 euro in 2016 naar 586 euro in 2017. Hiermee zit Amsterdam bijna 20 procent onder het landelijk gemiddelde. Amsterdam haalde €83 miljoen op aan toeristenbelasting in 2017 en €205 miljoen aan parkeerbelasting.