AMSTERDAM - Diversiteit en inclusie vormen de hoekstenen van het succes van Amsterdam, maar helaas zien we ook dat mensen in onze stad buitengesloten of gediscrimineerd worden, zich onveilig voelen of niet dezelfde kansen krijgen als anderen. Het nieuwe beleidskader inclusie en antidiscriminatiebeleid 2023-2026 richt zich op het versterken van emancipatie en het bestrijden van discriminatie van groepen die structureel worden buitengesloten. Nieuw zijn onder andere het plan van aanpak moslimdiscriminatie en de alliantie ´Bevorderen van zichtbaarheid en representatie van alle Amsterdammers’. Jaarlijks wordt gemiddeld 9 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van de plannen.

Antidiscriminatie en emancipatie

Het beleid richt zich op het bestrijden van discriminatie en het bevorderen van emancipatie, met een focus op normstellen, agenderen en faciliteren. Het inclusie en antidiscriminatiebeleid richt zich op alle Amsterdammers, met extra aandacht voor de zwarte, joodse, moslim, Aziatische en lhbtiq+ gemeenschappen, vrouwen en personen met een (functie)beperking, omdat uit onderzoek blijkt dat zij nog steeds vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en achterstelling. Het college van B en W realiseert zich dat individuen nooit volledig in één groep te vangen zijn, en daarom staat bij de uitvoering van beleid intersectionaliteit centraal.

Wethouder Touria Meliani (Inclusie en Antidiscriminatiebeleid): “Amsterdam accepteert geen enkele vorm van discriminatie en sluit niemand uit. In deze stad worden slachtoffers gesteund, daders aangesproken en voelen omstanders zich medeverantwoordelijk om dit te doen. Het allerbelangrijkste is dat Amsterdammers elkaar als mens blijven zien, en dat we elkaar met nieuwsgierigheid en empathie blijven ontmoeten. De recente crises, waaronder de situatie in het Midden-Oosten, inflatie en de gevolgen van de coronapandemie, hebben geleid tot meer polarisatie in de samenleving en daarom is blijven investeren in inclusie, antidiscriminatie en emancipatie heel belangrijk. Met dit nieuwe beleidskader zet Amsterdam een grote stap om deze doelen te bereiken. Ik ben trots dat we met dit beleidskader ook uitvoering geven aan het initiatiefvoorstel `Bekend maakt Bemind´ van raadsleden Garmy en Khan, dat precies hiertoe oproept.”

Aanpak moslimdiscriminatie en alliantie ´Bevorderen van zichtbaarheid en representatie van alle Amsterdammers’

Nieuw is het plan van aanpak moslimdiscriminatie, de uitwerking van de aanbevelingen uit het actieonderzoek Moslimdiscriminatie uit 2021. Een aantal aanbevelingen uit het onderzoek zal in het nieuwe jaar aan de Amsterdamse moslimgemeenschap worden voorgelegd in een openbare bijeenkomst met sleutelfiguren. Het plan van aanpak moslimdiscriminatie zal samen met de moslimgemeenschap gecreëerd worden.

Daarnaast investeert de gemeente twee jaar lang in de alliantie ‘Bevorderen van zichtbaarheid en representatie van alle Amsterdammers’. Iedere Amsterdammer moet zichzelf kunnen herkennen op allerlei posities en wezenlijk de kans krijgen om zich te ontplooien zoals zij dat willen. Als mensen in bepaalde posities niemand zien die op ze lijkt, dan zullen zij zelf deze posities ook niet proberen te bereiken.