AMSTERDAM - Door dreigende hongersnood plunderden vrouwen uit de Jordaan op 28 juni 1917 een legerschuit vol aardappels. Een week van geweld volgde. 100 jaar later staat Amsterdam op verschillende manieren stil bij het Aardappeloproer.

Op de Oostelijke Eilanden vindt het Aardappeloproerfestival plaats. De Konrad Koselleck Big Band, Vincent Bijlo en Ellen ten Damme geven op zondag 2 juli een gratis herdenkingsconcert in het Amsterdam Museum. Het Jordaanmuseum organiseert een historische wandeling.

Legerschuit vol aardappelen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een voedseltekort in Amsterdam en hongersnood dreigde. Op 28 juni 1917, toen er geen aardappel meer te krijgen was, werd in de volkswijken van Amsterdam bekend dat bij de Westertoren een schip met aardappelen lag afgemeerd, bestemd voor het leger. Wanhopige vrouwen uit de Jordaan namen het heft in handen, plunderden deze legerschuit en een oproer brak uit. Op de Oostelijke Eilanden plunderden de vrouwen treinwagons met aardappelen. In de dagen daarna trokken de vrouwen naar het gemeentehuis om te klagen over het tekort. Er volgende een demonstratie en pakhuizen werden geplunderd. Het oproer eindigde op Kattenburg met een heftige confrontatie met militairen. Er vielen 9 doden en 114 gewonden.

Aardappeloproerfestival

Van 29 juni tot en met 2 juli kunt u naar het Aardappeloproerfestival op de Oostelijke Eilanden en de Kadijken. Er is een gevarieerd programma met muziek, wandelingen, pop-up restaurants en andere activiteiten.

Gratis concert in Amsterdam Museum

De Konrad Koselleck Big Band, Vincent Bijlo en Ellen ten Damme geven op zondag 2 juli een concert in het Amsterdam Museum. Op het programma staat een compositie die speciaal voor de herdenking is geschreven. Ellen ten Damme zingt onder andere Lili Marlene en Vincent Bijlo vertelt het bijzondere verhaal van juni 1917. Het concert vindt plaats op de Meisjesbinnenplaats van het Amsterdam Museum om 14.00 uur en is gratis toegankelijk.

Wandeling langs historische plekken

Het Jordaanmuseum organiseert op zondag 2 juli een wandeling langs de plekken waar het Aardappeloproer plaatsvond. De wandeling start om 11.00 uur bij een tentoonstelling met foto's over dit oproer.