AMSTERDAM - Binnenkort krijgt u weer het jaarlijkse aanslagbiljet in de brievenbus. Want, ja, het is weer tijd voor gemeentelijke belastingen: onroerende-zaakbelastingen, roerenderuimtenbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. Dat klinkt allemaal niet sexy, maar levert wel iets prettigs op.

Met het betalen van belasting draagt u bij aan ‘prettig wonen’ in Amsterdam. Maar kunt u het niet betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor een betalingsregeling. In sommige gevallen wordt zelfs kwijtschelding verleend. Zie: www.amsterdam.nl/belastingen

Zonder uw bijdrage, loopt het niet lekker

Zonder uw financiële bijdrage, loopt het niet lekker in de stad. Zo wordt rioolheffing besteed aan het onderhoud van het riool en de afvalstoffenheffing aan het ophalen en verwerken van afval. Onroerendezaakbelastingen, gaan naar de ‘algemene middelen’. Hiervan betaalt de gemeente kosten van verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport, openbaar groen en openbare verlichting.

Volgt u het nog?

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe wijze van rioolheffing. Tot nu toe was er één tarief. Nu zijn er twee tarieven: een vast tarief voor huiseigenaren en een gebruikerstarief waarbij grootgebruikers betalen naar gebruik. Het vaste tarief voor komend jaar is gedaald. De tarieven voor de Afvalstoffenheffing zijn gelijk gebleven. Kunt u het nog volgen? Zo niet, kijk dan eens op www.amsterdam.nl/belastingen.