AMSTERDAM - Op het Voorlopig Ontwerp is van 15 november tot en met 27 december 2017 inspraak mogelijk. Belanghebbenden zijn hiervoor per brief uitgenodigd. Zij kunnen ofwel per post of mail hun inspraakreactie geven of mondeling op de inspraakavond in het Stadsloket op 28 november.

Alle inspraakreacties worden waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Zodra dit ontwerp en de inspraaknotitie zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van stadsdeel Oost, ontvangt iedere inspreker hierover bericht.

Het definitieve ontwerp is dan in het tweede kwartaal van 2018 ook in te zien op de projectpagina. Het streven is begin 2019 te starten met de uitvoering.