AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Borneo, Sporenburg en Rietlanden (BSR) in het Oostelijk Havengebied. In de inzageperiode tot en met 27 december 2017 kan een ieder reageren op het Ontwerpbestemmingsplan BSR 2017.

Ter inzage

Het ontwerp ligt ter inzage in Stadsdeelkantoor Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 Amsterdam, geopend dagelijks van 08.00 tot 20.00 uur. Op internet kunt u het ontwerp raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook informatie krijgen tijdens een informatiebijeenkomst in het stadsdeelkantoor op donderdag 7 december 2017 van 18.00 tot 20.00 uur. Tijdens deze inloopavond kunt u binnenlopen wanneer het u uitkomt. Informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op de bekendmakingenpagina.

De gemeente is wettelijk verplicht om het bestemmingsplan iedere tien jaar te actualiseren. Het nieuwe bestemmingsplan BSR bevat geen grote wijzigingen. De bestaande gebruiks- en bouwrechten worden zoveel mogelijk voortgezet. De bestemmingsplanregels worden wel geactualiseerd. De regels gaan over waar gronden en gebouwen voor gebruikt mogen worden en of er gebouwd of verbouwd mag worden.