AMSTERDAM - Vandaag, vrijdag 15 december 2023, heeft Bart Meijman ter gelegenheid van zijn pensionering de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen, uit handen van wethouder Sofyan Mbarki. Hij ontvangt de onderscheiding vanwege zijn grote inzet voor de volksgezondheid.


Gedurende zijn uitgebreide carrière als huisarts heeft Meijman niet alleen nationaal, maar ook internationaal een indrukwekkende bijdrage geleverd aan de verbetering van de gezondheidszorg. Zo heeft hij namens Artsen Zonder Grenzen deelgenomen aan diverse hulpverleningsprojecten, bijvoorbeeld in Oeganda. Ook was hij onder meer voorzitter van de Amsterdamse huisartsenvereniging.

Hij nam het initiatief voor de beweging 'Dappere Dokters' en het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’. Daar zette hij zich respectievelijk in voor passende, gewetensvolle en betaalbare zorg, en tegen bureaucratisering en marktwerking in de zorg.

Frans Banninck Cocqpenning

De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich tijdens een periode van ten minste twaalf jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Voor de penning komen ook mensen in aanmerking die uitzonderlijk grote prestaties voor Amsterdam hebben verricht op sportief, wetenschappelijk, journalistiek, kunstzinnig, politiek, economisch gebied met een landelijke of internationale uitstraling.