AMSTERDAM - De intocht van Sinterklaas in Amsterdam wordt op 14 november georganiseerd met publiek. De goedheiligman komt net als alle andere jaren met zijn stoomboot naar de stad, maar de voortzetting van de intocht zal anders zijn. Door de aanpassingen in het programma is de intocht een doorstroomevenement en past het binnen de nog altijd geldende coronaregels. Grote en kleine Amsterdammers die langs de vaarroute staan om Sint te verwelkomen hoeven geen Coronatoegangsbewijs te tonen. De plannen voor de intocht zullen later deze week worden bekendgemaakt door de Stichting Sint in Amsterdam (SSIA), die ook dit jaar dankzij de inzet van vele vrijwilligers een feestelijke intocht zal organiseren.

Dat is de uitkomst van intensieve gesprekken tussen het bestuur en de vrijwilligers van SSIA en de gemeente, politie en alle andere betrokken diensten. De komende week worden de plannen verder uitgewerkt en voorbereid.

Van een tweede Amsterdamse intocht georganiseerd door een groep vrijwilligers die vertrokken is bij de stichting, is geen sprake meer. Dat hebben zij afgesproken in gesprekken met Noraly Beyer, die in opdracht van de gemeente heeft bemiddeld tussen de partijen. Mevrouw Beyer heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de vertrokken vrijwilligers en het bestuur van SSIA. De bevindingen van die gesprekken heeft ze inmiddels gedeeld met de burgemeester.

Kort samengevat maakt mevrouw Beyer uit haar gesprekken op dat zowel de vertrokken vrijwilligers als de vrijwilligers in het bestuur en zij die zijn gebleven om de intocht te organiseren, zich allemaal met hart en ziel willen blijven inzetten voor het kinderfeest. Tegelijkertijd stelt ze vast dat de onderlinge verhoudingen niet goed zijn en dat het vooral voor de vertrokken vrijwilligers moeilijk is om hun gevoelens te parkeren tot na de intocht. Het bestuur van de stichting trekt zich de kritiek van de vrijwilligers aan en heeft de afgelopen weken stappen gezet om die relatie te herstellen door ze op punten tegemoet te komen en heeft de vertrokken vrijwilligers gevraagd om alsnog te helpen bij de intocht. Dat lijkt voor nu echter nog geen optie. Het bestuur van SSIA en de opgestapte vrijwilligers zijn ervan overtuigd dat er ruim voldoende vrijwilligers overblijven voor een goed verloop van de intocht op 14 november.

De burgemeester concludeert uit de bevindingen van mevrouw Beyer dat er geen beletsels zijn om de stichting dit jaar de intocht te laten organiseren. Wel onderschrijft zij de conclusie van Mevrouw Beyer dat het nodig is om veranderingen door te voeren in de organisatie die vrijwilligers meer inspraak te geven, zorgen voor beter toezicht en governance en die leiden tot vernieuwing in de samenstelling van het bestuur. Zij roept het SSIA-bestuur op om hier na de intocht invulling aan te geven en zal het bestuur nog voor het einde van het jaar uitnodigen voor een gesprek hierover.