AMSTERDAM - Op de informatie-/inspraakavond over het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie Amsterdam Noord worden bewoners in de gelegenheid gesteld op het Stedenbouwkundig Plan in te spreken.

Datum: Donderdag 14 december 2017 van 19.00-21.00 uur
Locatie: Huis van de Wijk; Waterlandplein 302

Het Stedenbouwkundig Plan

Het Stedenbouwkundig Plan is de conceptversie van het ontwerp Stedenbouwkundig Plan dat voor inspraak is vrijgegeven. De inspraakperiode loopt van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018.

De locatie Kubus/Katrijp ligt op de hoek van de Werengouw en de Katrijpstraat aan de Groene Zoom en schuin tegenover het Waterlandplein. Het betreft het terrein, waarop de voormalige 179 woningen (de Kubus) zijn gesloopt ten behoeve van het tijdelijke winkelcentrum, dat werd ingericht om de woningen en het winkelcentrum op het Waterlandplein te kunnen bouwen.

Op de Kubus/Katrijplocatie is in totaal ruimte voor circa 235 woningen, waarvan 170 sociale huurwoningen en 65 vrije sector huur- of koopwoningen. Met de vaststelling van zowel het Stedenbouwkundig Plan als het bestemmingsplan is het mogelijk begin 2019 te starten met de woningbouw en deze in 2020 op te leveren.

Het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie is opgesteld door de woningcorporatie Stadgenoot en Moke Architecten, waarbij een stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam is betrokken.

Korte typering Stedenbouwkundig Plan

  • Ontwikkeling van ca. 235 woningen, waarvan 170 sociale huurwoningen en 65 vrije sector huur- of koopwoningen.
  • Parkeren vrije sectorwoningen op eigen terrein. Parkeren sociale huurwoningen in de openbare ruimte.
  • Appartementengebouw in hofstructuur met hoogteaccenten van 6 en 8 lagen met een appartemententoren tegenover het plein.
  • Ruimte Groene Zoom vergroot door het weglaten van de noordelijke straat en versmalling van het bouwblok aan de Oostzijde (zijde Waterlandplein).

Invulling van de informatie-/inspraakavond

De informatie-/inspraakavond bestaat uit een presentatie van het Stedenbouwkundig Plan. Daarnaast wordt informatie verschaft over de procedure met betrekking tot het Bestemmingsplan. Na het informatieve gedeelte kan aan verschillende tafels aanvullende informatie worden ingewonnen. Aan het einde van de avond (na de pauze) is er de mogelijkheid uw reactie te geven op het Stedenbouwkundig Plan (inspraak).

Ter inzage

Het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie Amsterdam Noord ligt van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 voor iedereen ter inzage bij de afsprakenbalie van het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 2000. Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, of is digitaal te raadplegen via de website.

Schriftelijke reacties

In de periode van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 kunt u uw reactie op het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie sturen aan mw. M. de Jonker via m.de.jonker@amsterdam.nl of:
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord
T.a.v. Mw. M. de Jonker
Postbus 37608; 1030 BB Amsterdam

Inspraakreacties die na 11 januari 2018 worden ingediend blijven buiten behandeling.

Verdere procedure

Na de inspraakperiode worden de inspraakreacties verzameld en van een reactie voorzien. Bekeken wordt of in de inspraakreacties aanleiding wordt gevonden het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie aan te passen. Vervolgens wordt de bestuurscommissie Noord verzocht het definitieve Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie eind maart 2018 aan de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam ter vaststelling aan te bieden.

Voor meer informatie over het Stedenbouwkundig Plan Kubus/Katrijplocatie of de inspraakbijeenkomst kunt u contact opnemen met mw. M. de Jonker: m.de.jonker@amsterdam.nl.