AMSTERDAM - Het Algemeen Bestuur van stadsdeel Noord is door de wethouder Ruimtelijke Ordening en Grondzaken gevraagd advies uit te brengen over het concept Stedenbouwkundig Plan Elzenhagen Zuid. Op woensdagavond 13 september bespreekt de bestuurscommissie Noord de adviesbrief die naar het College van Burgemeester en Wethouders zal worden verstuurd. Bewoners en andere belanghebbenden zijn van harte welkom om op 13 september te komen inspreken op deze adviesbrief.

Publicatie adviesbrief op 7 september

De concept adviesbrief zal op donderdag 7 september op de bestuurspagina van Stadsdeel Noord worden gepubliceerd onder de vergadering van woensdag 13 september. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli is een presentatie gegeven over het stedenbouwkundig plan en de uitkomsten van het bijbehorende inspraaktraject. De documenten van deze vergadering kunt u terugvinden op de pagina van stadsdeel Noord.

Inspreken

Bent u van plan om op 13 september te komen inspreken, meld u dan uiterlijk dinsdag 12 september voor 19.30 uur aan via bestuursondersteuning.sdn@amsterdam.nl. Meer informatie over inspreken vindt u op deze pagina van de bestuurscommissie. U kunt alleen inspreken als u zich heeft aangemeld.

Planning

De planning is om het Investeringsbesluit Elzenhagen Zuid, waar het stedenbouwkundig plan onderdeel van is, op 18 oktober te bespreken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en op 8 november vast te stellen in de Gemeenteraad.