AMSTERDAM - Op 26 juni is de inspraakperiode voor het concept stedenbouwkundig plan Appelweg-Oostzanerdijk gestart. De inspraakperiode duurt tot en met 4 augustus 2017. Het plan gaat over de voorgenomen bouw van 3 woningen aan de Oostzanerdijk en 12 aan de Appelweg en over de verkeerssituatie op de kruising Oostzanerdijk/Appelweg.

Inspraakavond 10 juli

Op maandag 10 juli is een inspraakavond georganiseerd. Deze vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam. Hij begint om 19.00 en duurt tot 20.30 uur.

Het plan inzien en erop reageren

Het conceptplan ligt van 26 juni tot en met 4 augustus op werkdagen ter inzage bij de afsprakenbalie van Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000. U kunt het conceptplan ook downloaden bij de bekendmaking.

U kunt uw reactie op het plan e-mailen naar T.Massop@amsterdam.nl of per post sturen naar (een postzegel is niet nodig):

Gemeente Amsterdam
stadsdeel Noord t.a.v. mevrouw T. Massop 
Antwoordnummer 12006 
1000 PM AMSTERDAM

Zorgt u ervoor dat uw reactie uiterlijk 4 augustus in bezit van het stadsdeel is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail T.Massop@amsterdam.nl