AMSTERDAM - Maandagmiddag start de inspraak over het Voorgenomen Voorkeursbesluit Sprong over het IJ. 

Dit betekent dat alle Amsterdammers en andere belanghebbenden een reactie op het voorgestelde pakket aan maatregelen kunnen geven, waaronder de fiets- en voetgangersbrug vanaf Java-eiland. Deze reacties worden door het gemeentebestuur meegenomen in de definitieve besluitvorming. Mensen kunnen hun mening geven tijdens een van de informatiebijeenkomsten en via een inspraakformulier op www.amsterdam.nl/sprongoverhetij of per mail via sprongoverhetij@amsterdam.nl.

Al meer dan honderdvijftig jaar wordt gesproken over verbindingen over het IJ. Het college van B en W heeft op 10 januari ingestemd met het voorstel van wethouders Van der Burg en Litjens om de noord- en zuidoever van het IJ met elkaar te verbinden. Het pakket aan maatregelen omvat onder meer een plan voor een fiets- en voetgangersbrug vanaf Java-eiland, meer veren over het IJ, en de bouw van metrostation Sixhaven op de Noord/Zuidlijn. Ook komt er een brug over het Noordhollandsch kanaal in Noord. Op termijn is een fietsbrug of –tunnel vanaf het Stenen Hoofd mogelijk.

Inspraak van 23 januari tot en met 6 maart
Vandaag start een breed inspraak- en adviestraject waaronder vier informatiebijeenkomsten op verschillende locaties in de stad. Iedereen die wil kan daar of via de website amsterdam.nl/sprongoverhetij tot en met 6 maart reageren op de voorgestelde maatregelen. Na deze fase van informatie, inspraak en overleg kan voor de zomer een Definitief Voorkeursbesluit over ‘Sprong over het IJ’ voor besluitvorming naar de raad. Vanaf dan kunnen de voorbereidingen voor de uitvoering van de maatregelen beginnen.

Stapsgewijze aanpak en besluitvorming na evaluatie
Het College koerst op een stapsgewijze uitwerking van de voorstellen. De verbetering van het verensysteem kan op korte termijn beginnen, net als de aanleg van een brug over het Noordhollandsch Kanaal. Intussen kan de planvoorbereiding voor de aanleg van het metrostation Sixhaven van start en die voor de fietsbrug vanaf Java-eiland. Een definitief besluit over metrostation Sixhaven wordt genomen na evaluatie van het effect van de Noord/Zuidlijn in 2019.

Inloopbijeenkomsten in de stad
Er worden vier inloopavonden georganiseerd waar Amsterdammers zich kunnen laten informeren over proces, aanpak en maatregelen van Sprong over het IJ.

Data en locaties inloopavonden: 8 februari in Ateliers Westerdok (centrum), 9 februari in Hyperion Lyceum (Noord), 15 februari in het 4e Gymnasium (West) en 16 februari in Pakhuis de Zwijger (Oost).  Tijdstip: inloop tussen 18 uur tot 21.00 uur.