AMSTERDAM - De fiets is populairder dan ooit in de stad. Voor Amsterdammers hét vervoermiddel om je te verplaatsen. Een goede keus, want fietsen is niet alleen gezond voor jezelf. Het draagt ook bij aan de gezondheid van alle Amsterdammers. In onze steeds drukker wordende stad pakken steeds meer mensen de fiets. En dat zie je terug in het straatbeeld. Waar je ook kijkt, vrijwel overal staan en rijden fietsen.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren hebben we:

  • nieuwe stallingen gebouwd,
  • meer parkeerruimte gezocht én gevonden op straat,
  • fietspaden verbreed en kruisingen aangepast,
  • er zijn fietsparkeerregels ingevoerd,
  • we hebben geëxperimenteerd met nieuwe manieren van fietsparkeren en weginrichtingen die de doorstroming van fietsers verbeteren.

Daarmee gaan we de komende vijf jaar onverminderd door. De resultaten van ons fietsprogramma vindt u in de fietsmonitor

 (PDF, 8.9 MB)

.

Wat gaan we doen?

We bouwen meer stallingen, verbeteren bestaande fietsroutes en zorgen er voor dat iedereen die op de fiets stapt comfortabel kan doorfietsen, gemakkelijk parkeert en als fietser weet dat je in een drukke stad ook rekening houdt met de andere Amsterdammers die aan het verkeer deelnemen. Daarnaast willen we de Amsterdammers, voor wie dat niet vanzelfsprekend is, stimuleren om de fiets te pakken.

Inspreken

Het Meerjarenplan Fiets beschrijft drie hoofdthema’s en de 53 maatregelen waarmee we aan de slag gaan. We horen graag wat u van het plan vindt. De inspraakperiode voor het Meerjarenplan Fiets loopt van 11 april t/m 31 mei 2017.

Inspreken op het plan kan op twee manieren:

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Na de inspraakperiode worden alle reacties verwerkt in een Nota van Beantwoording. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van de inspraak worden verwerkt in het definitieve Meerjarenplan Fiets.
De Nota van Beantwoording wordt samen met het definitieve Meerjarenplan Fiets 2017-2022 eerst voorgelegd aan het college van B&W op 18 juli 2017 en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2017 (data onder voorbehoud).

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen via: fiets@amsterdam.nl