AMSTERDAM - Voor bewoners in Oud-West en Westerpark is het lastig om op zondagavond een parkeerplek te vinden. Om de parkeeroverlast voor deze bewoners te verminderen, is het voorstel om op zondagavond betaald parkeren in te voeren van 19.00 tot 24.00 á 1,80 per uur. Bewoners, ondernemers en belanghebbenden kunnen t/m 25 september reageren op het voorstel. En zijn van harte uitgenodigd om voor- en tegenargumenten aan te dragen en/of alternatieve oplossingsrichtingen.

In Oud-West en Westerpark (met uitzondering van het bedrijventerrein Westerkwartier en de Houthavens) is de parkeerdruk (het aantal bezette parkeerplekken) op zondagavond zeer hoog. De hoge parkeerdruk betekent veel zoekverkeer: auto’s die in de buurt rondrijden, op zoek naar een parkeerplaats. Dit heeft negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Ook heeft de hoge parkeerdruk tot gevolg dat veel voertuigen fout geparkeerd staan. Wat weer kan leiden tot een slechtere bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten.

Lager parkeertarief

De parkeerdruk is op zondagmiddag lager dan op zondagavond, daarom is besloten alleen in de avonduren van 19.00 tot 24.00 uur betaald parkeren in te voeren. Hiermee komen we tegemoet aan het voornaamste bezwaar van bewoners dat bij betaald parkeren bezoek niet meer langskomt. Op zondagavond geldt een lager parkeertarief van €1,80 per uur.

Parkeervergunning en bezoekersvergunning

Vanwege het aangepaste (goedkopere) tarief geldt de bezoekersregeling voorlopig niet. De bezoekersregeling blijft uiteraard wel van kracht op de doordeweekse dagen en op zaterdag. Bewoners en ondernemers die een parkeervergunning hebben, kunnen hiermee ook parkeren op zondagavond. Het vergunningtarief blijft gelijk.

Wat is het voorstel

  • Invoeren van betaald parkeren op zondag van 19.00 tot 24.00 uur in Oud-West en Westerpark (met uitzondering bedrijventerrein Westerkwartier en de Houthavens). zie kaart
  • Het parkeertarief is €1,80 per uur.
  • De bezoekersregeling geldt voorlopig niet op zondagavond. Bezoekers betalen het parkeertarief.

Wat blijf hetzelfde

  • De parkeervergunningen zijn op zondagavond geldig en het tarief voor de parkeervergunningen wordt niet verhoogd.

Wilt u reageren?

Tijdens de inspraakperiode van maandag 31 juli 2017 tot en met maandag 25 september 2017 kunt u uw mening geven over het voorstel om op zondagavond betaald parkeren in te voeren in Oud-West en Westerpark.

Wilt u schriftelijk reageren? Dan kunt een brief sturen naar de gemeente Amsterdam t.a.v. directie Verkeer en Openbare Ruimte, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam. Onder vermelding van: betaald parkeren op zondag in West.

Wat gebeurt er na de inspraakperiode?

Na de inspraaktermijn verwerken we alle reacties in een Nota van Beantwoording. Deze is naar verwachting eind oktober 2017 gereed. De voorstellen kunnen eventueel aangepast worden. Deze wijzigingen worden eerst voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad in december 2017 (data onder voorbehoud).

In het reactieformulier kunt u aangeven of u een bericht wilt krijgen zodra de nota van beantwoording beschikbaar is/op de website staat.

Heeft u vragen?
Als u nog vragen heeft, stuur die dan per mail via: inspraak.parkeren@amsterdam.nl