AMSTERDAM - De afdeling Jeugd van de gemeente Amsterdam organiseert op 13 juli een inspraak- en informatiebijeenkomst over de veranderingen de jeugdhulp in 2018. Ouders en jongeren zijn van harte welkom. De bijeenkomst is op 13 juli 2017 van 19:30 – 21:30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Burcht, Henri Polaklaan 9 in Amsterdam. U kunt zich aanmelden door vóór 11 juli een email te sturen naar secretariaatjeugd@amsterdam.nl.

Waarom deze inspraak- en informatiebijeenkomst?

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle voorzieningen rond opvoeden en opgroeien en psychische problemen bij jeugdigen in de stad. Na twee jaar kiest de gemeente ervoor om de specialistische jeugdhulp vanaf 2018 anders te organiseren. Jeugdigen en ouders krijgen een centrale rol in het formuleren van de te behalen resultaten van de hulp. Jeugdhulpaanbieders zetten daarvoor in wat nodig is, voor een aanvaardbaar tarief. De gemeente spreekt jeugdhulpaanbieders vervolgens aan op de resultaten.

Al dit soort zaken staan beschreven in de nieuwe Verordening op de Zorg voor de jeugd Amsterdam 2018. In november 2017 wordt deze verordening voorgelegd aan de gemeenteraad, die er een besluit over neemt. Maar voor die tijd willen we de plannen ook met jeugdigen en ouders bespreken.

Op 13 juli informeren we u over de plannen en horen we graag uw mening. Ook wijzen we u op de mogelijkheid van inspraak. Wij hopen u te mogen ontmoeten op 13 juli.