AMSTERDAM - De gemeente heeft samen met de politie en het Openbaar Ministerie (de driehoek) besloten om op een aantal locaties in de stad aanvullende maatregelen te nemen tegen een mogelijke aanslag met een voertuig. Daarbij valt te denken aan obstakels zoals betonnen banken en blokken.

De kans dat ook in Amsterdam een aanslag plaatsvindt, is helaas al langere tijd reëel. Sinds 2013 zijn er in de stad verschillende zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn dat Amsterdam doelwit wordt van een aanslag, heeft de driehoek besloten een aantal aanvullende maatregelen te treffen. Doel hiervan is om op de korte termijn de drempel voor een aanslag met een voertuig te verhogen.

Obstakels op straat

Samen met onder andere politie, hulpdiensten en ondernemers is onderzocht bij welke plekken in de stad met grote symbolische waarde en internationale uitstraling, maatregelen getroffen kunnen worden. Op deze locaties op Dam, Leidseplein, Rembrandtplein en Rokin worden in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 november en van donderdag 9 op vrijdag 10 november obstakels op straat en bij het plein geplaatst.

Contact

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de directie Openbare Orde en Veiligheid gemeente Amsterdam: e-mail: infovb@amsterdam.nl of via telefoon: 020 – 552 20 49