AMSTERDAM - Op woensdag 6 december vond de participatiebijeenkomst voor de herinrichting van het Lidewijdepark plaats. In een witte tent precies op de plek waar het park komt, de groenstrook ten zuiden van het Cruyff Court, werd het ontwerp samen met foto’s van de speelmogelijkheden gepresenteerd.

Inrichting openbare ruimte met bewoners

Het was een geslaagde middag waarbij de kinderen direct enthousiast hun ideeën met stiften op grote vellen papier zetten, terwijl medewerkers van Eigen Haard en de gemeente het ontwerp aan hen en de ouders toelichtten. Bewoners konden vragen stellen en hun wensen voor het in te richten stukje groen in de Kolenkitbuurt bespreken. Samen met deze verzameling van opmerkingen en ideeën uit de buurt gaan we bepalen hoe het definitieve ontwerp van het Lidewijdepark eruit komt te zien.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het Lidewijdepark kan pas worden ingericht op het moment dat de woonblokken van fase 4 in het middengebied klaar zijn. De verwachting is dat de inrichting vanaf de tweede helft van 2019 plaats vindt.

Vragen of opmerkingen?

Kon u niet bij de bijeenkomst zijn, heeft u nog vragen, of wilt u alsnog uw voorkeur voor de voorgestelde speelelementen geven? Hieronder vindt u het ontwerp en de foto’s van speelmogelijkheden voor het Lidewijdepark. Geef uw vragen, of voorkeur voor speelmogelijkheden A t/m D, de drie voorgestelde zitplekken en/of boomsoorten uiterlijk maandag 18 december door aan Bernadette Iseli, via b.iseli@amsterdam.nl