AMSTERDAM - Amsterdam trekt de komende vier jaar jaarlijks 15 tot 20 miljoen euro van het budget voor stedelijk beheer uit voor nieuwe, slimme projecten op het gebied van klimaatadaptatie in de openbare ruimte en het groen. Samen met de Amsterdamse kennisinstelling AMS Institute worden nieuwe oplossingen voor de openbare ruimte ontwikkeld, getest en sneller in de praktijk gebracht. Dit kan gaan om projecten die zorgen voor een betere opvang van regenwater, het vergroenen van de openbare ruimte of gebouwen, of warmte- en koudeopslag. De projecten moeten ervoor zorgen dat de stad beter bestand is tegen extremer weer als gevolg van klimaatverandering.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): “Er is geen tijd te verliezen, want we zien steeds vaker grote overlast en schade door extreme hitte, droogte of hoosbuien. Door onderzoek naar nieuwe, slimme oplossingen standaard onderdeel te maken van het onderhoud van de stad, kunnen we de openbare ruimte toekomst- en klimaatbestendiger inrichten. Daarmee kunnen we onze stad sneller aanpassen aan nieuwe weersomstandigheden en zorgen dat andere steden hier ook van kunnen profiteren.”

In praktijk gebrachte onderzoeksprojecten
Afgelopen jaar heeft de gemeente Amsterdam samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen al volop geëxperimenteerd met innovatieve onderzoeksprojecten. De resultaten van het onderzoek op het dak van project Smartroof 2.0 naar wateropvang op daken, hebben bijvoorbeeld geleid tot de aanleg van 10.000m2 slimme ‘waterbergende’ groene daken, die inspelen op extremere weersomstandigheden. En omdat onderzoek naar waterbergende kunstgrasvelden uitwees dat die bij hitte wel 26 graden koeler bleven, wil de gemeente nu meer kunstvelden waterbergend maken. Zo brengt ze innovatie in de praktijk.

Wetenschap in praktijk
AMS Institute werkt sinds haar oprichting in 2014 nauw samen met Amsterdam aan stedelijke uitdagingen, zoals op het onderwerp klimaatbestendige stad. Door de samenwerking krijgt de gemeente toegang tot de kennis en expertise van de Wageningen University & Research en de Technische Universiteit Delft. Nieuwe oplossingen kunnen door deze samenwerking direct in praktijk worden gebracht, maar er kan ook gericht wetenschappelijk onderzoek worden gedaan in voorbereiding op grote beheerprojecten. Ook wordt bij AMS Institute een nieuwe generatie stedelijke ingenieurs opgeleid, die tijdens hun opleiding betrokken worden bij de uitdagingen van de stad. Deze studenten hebben bijvoorbeeld een sensor ontwikkeld waarmee kan worden gemeten of bomen water nodig hebben. Door bomen water te geven wanneer ze dat nodig hebben, blijven bomen gezond en kan er in droge tijden een hoop water en menskracht worden bespaard.

Klimaatadaptatie
Grote steden zijn kwetsbaar voor extreme hitte, droogte en regenval. Het kan bij warm weer in de stad wel zes graden warmer zijn dan daarbuiten, vooral omdat steen hitte vasthoudt. Ook kan regenwater in bebouwd gebied minder goed in de grond wegzakken. Daarom wordt er in verschillende grote projecten geëxperimenteerd met waterbeheer: water wordt opgeslagen op daken, onder wegen, bermen, tramrails en onder sportvelden. Zo kan regenwater worden opgeslagen, zodat het op momenten van hitte en droogte kan worden ingezet om de stad te koelen.