AMSTERDAM - De Eerste Hugo de Grootstraat wordt binnenkort opnieuw ingericht. Het bestaande ontwerp hiervoor wordt mogelijk aangepast. Op dinsdag 29 augustus vindt een inloopspreekuur plaats en kunt u het aangepaste ontwerp bekijken, vragen stellen en een reactie geven.

Datum: Dinsdag 29 augustus
Tijdstip: tussen 19.00 en 20.00 uur
Locatie: Van Reigersbergenstraat 65 hs (voormalig buurthuis de Reiger)

Aanpassing ontwerp

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is in samenwerking met buurtbewoners gemaakt en tijdens een bewonersavond voorgelegd aan de rest van de buurt. Enkele bewoners zijn van mening dat het nieuwe ontwerp onvoldoende extra ruimte biedt voor wandelen en groen. Daarom is voorgesteld het ontwerp alsnog aan te passen en een strook haaksparkeren (langs de even zijde van de straat) te veranderen in langsparkeren. Hierdoor ontstaat meer ruimte langs de evenzijde voor wandelen, fietsparkeren en groen (zie onderstaande tekeningen).

De consequenties van de voorgestelde aanpassing zijn:

  • 10 parkeerplaatsen minder tussen Nassaukade en Gillis van Ledenberchstraat
  • Aanpassingen moeten opnieuw goedgekeurd worden door het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West.
  • De werkzaamheden in het deel tussen de Frederik Hendrikstraat en Gilles van Ledenberchstraat worden hierdoor ca. 6 weken later uitgevoerd dan gepland. De fasering in dit deel wordt aangepast, buurtbewoners worden hierover apart geïnformeerd.

Reacties

Voor vragen of opmerkingen over deze aanpassingen bent u van harte welkom tijdens het inloopspreekuur van dinsdag 29 augustus. U kunt ook per e-mail uw vragen of opmerkingen doorgeven, via het e-mailadres: h.van.doesburg@amsterdam.nl. Op 12 september a.s. bespreekt het dagelijks bestuur van Stadsdeel West het aangepaste ontwerp. De reacties die zijn ontvangen worden bij deze bespreking meegenomen