AMSTERDAM - Het bestemmingsplan Oud-West wordt geactualiseerd. U kunt nu op het voorontwerp van het bestemmingsplan Oud-West reageren. Wilt u meer weten over het voorontwerp? Op 13, 20 en 25 september zijn er inloopavonden waar u terecht kunt met vragen.

In een bestemmingsplan staat beschreven waar wel en niet gebouwd mag worden. En als er gebouwd mag worden, hoe hoog of diep de bebouwing mag zijn. Daarnaast geeft het bestemmingsplan aan waar plaats is voor winkels, horeca of woningen en welke grond bedoeld is voor wegen of parken. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, zich eraan moet houden.

Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor bouwplannen en het geeft een beeld van de te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen. Een bestemmingsplan moet elke tien jaar vernieuwd worden.

Tijd en locatie

  • woensdag 13 september, van 19.00 tot 20.30 uur
    Locatie: Cremerzz, Cremerplein 27A
  • woensdag 20 september, van 19.00 tot 20.30 uur
    Locatie: Buurtsalon Jeltje, Eerste Helmersstraat 106A
  • maandag 25 september, van 19.00 tot 20.30 uur
    Locatie: Belcampo, Hannie Dankbaarpassage 10

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Actualisering bestemmingsplan Oud-West.