AMSTERDAM - Op maandag 3 april is er een inloopavond over de plannen voor de voormalige Christus Koningkerk. U kunt van 17.00 tot 19.30 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt in de kerk op de James Wattstraat 56-58.

Nu de plannen voor de herbestemming van de voormalige Christus Koningkerk grotendeels zijn ontwikkeld en stadsdeel Oost de concept omgevingsvergunning ter visie heeft gelegd, wil de ondernemer de ondernemers- en bouwplannen persoonlijk toelichten. Tijdens de inloopavond heeft u de gelegenheid om de plannen rustig in te zien en kunt u vragen stellen. Een vertegenwoordiging van het stadsdeel is ook aanwezig.

Buurttheater en boutiquehotel

In het ontwerp is een buurttheater met grand café opgenomen in combinatie met een boutiquehotel met verschillende kamertypes en een unieke inrichting. Een deel van de hotelkamers komt in een nieuw te bouwen aanbouw achter de kerk. De hotelkamers zijn voor een belangrijk deel faciliterend aan de programmering in het theater.

De plannen zijn in de voorbereiding uitgebreid besproken met en getoetst door de gemeente. Het vooruitlopend haalbaarheidsonderzoek naar een levensvatbare herbestemming ligt, gezien de toch beperkte mogelijkheden in het monument, aan de basis voor het uiteindelijke plan en de vergunningsaanvraag.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende gegevens (1903109/HZ_WABO-2015-008558) ligt van 28 februari tot en met 11 april 2017 tijdens openingstijden ter inzage bij het loket van stadsdeel Oost.

Meer informatie over de transformatie van de Christus Koningkerk vindt u op de projectpagina 'Ringdijk 44'.